11 de març 2009

Jordi i Pau

Na Rosa va comprar 8 Kg de patates que valen 2€ cada un per fer un bollit i n´Anita va comprar 3 Kg de mongetes que valen 8 € el Kg. Què han gastat en total?